PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Balo Túi xách Việt hiện có 2 hình thức thanh toán. Quý khách có thể lựa chọn một trong 2 hình thức thanh toán dưới đây. Khách hàng có thể lựa chọn sao cho phù hợp và tiện lợi nhất đối với quý khách:

1. Thanh Toán Bằng Tiền Mặt

Khách hàng sẽ thanh toán tiền sau khi nhận được hàng. Với hình thức thanh toán này, Qúy khách hàng trả tiền mặt cho cho nhân viên giao hàng của Chúng tôi hoặc cho đơn vị vận chuyển được Chúng tôi ủy thác thu tiền hàng ngay khi Quý khách nhận đầy đủ hàng hóa và hóa đơn chứng từ (nếu có) tại địa chỉ Quý khách đã chỉ định.

2. Thanh Toán Chuyển Khoản Ngân Hàng

Quý khách thanh toán theo từng giai đoạn như thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa 2 bên bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Thông tin tài khoản ngân hàng sẽ được quy định trong từng hợp đồng cụ thể.